กรมทหารอากาศโยธิน
รักษาพระองค์
กรมปฏิบัติการพิเศษ
สหกรณ์ออมทรัพย์
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
ศูนย์การทหารอากาศโยธิน
กองดุริยางค์ทหารอากาศ
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
 
. ยุทธการกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์
. กำลังพลกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์
. ขนส่งกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์
. ธุรการกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์
. เทคโนโลยีสารสนเทศกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์
. ส่งกำลังบำรุงกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์
. สำนักงานข่าวกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์
. นิรภัยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์
. กองพันทหารต่อสู้อากาศยานที่ ๑ รักษาพระองค์
๑๐. กองพันทหารต่อสู้อากาศยานที่ ๒ รักษาพระองค์
๑๑. กองร้อยสนับสนุนกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์
 
 
 
 
พิธีเปิดการศึกษาครูทหารใหม่ รุ่น๓๙
ในวันที่ ๐๖ พ.ย. ๖๐
ตรวจสอบภาคที่๑ ตอนที่2๒ ของทหารกองประจำการผลัดที่ ๖๐/๑
ในวันที่ ๒ พ.ย. ๖๐
พิธีรับตรา ว.ป.ร. ประจำรัชกาลที่ ๑๐
ในวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๐
พิธีต้อนรับ ผบ.ทสส.และคณะ ตรวจเยี่ยม ทอ.เนื่องในโอกาศเข้ารับตำแหน่งใหม่
ในวันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๐