กรมทหารอากาศโยธิน
รักษาพระองค์
กรมปฏิบัติการพิเศษ
สหกรณ์ออมทรัพย์
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
ศูนย์การทหารอากาศโยธิน
กองดุริยางค์ทหารอากาศ
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
 
. ยุทธการกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์
. กำลังพลกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์
. ขนส่งกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์
. ธุรการกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์
. เทคโนโลยีสารสนเทศกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์
. ส่งกำลังบำรุงกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์
. สำนักงานข่าวกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์
. นิรภัยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์
. กองพันทหารต่อสู้อากาศยานที่ ๑ รักษาพระองค์
๑๐. กองพันทหารต่อสู้อากาศยานที่ ๒ รักษาพระองค์
๑๑. กองร้อยสนับสนุนกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาศเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ กรมตอ.รอ.อย
ในวันอังคารที่ ๒๕ ก.ค.๖๐
พิธีการตรวจสอบภาคที่ ๑ ตอนที่ ๑
ทหารกองประจำการรุ่นปี ๖๐ ผลัดที่ ๑
ณ กรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์
ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ ส.ค.๖๐
กองทหารเกียรติยศในพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา 
ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ในวันเสาร์ที่ ๑๒ ส.ค.๖๐
กองทหารเกียรติยศพิธีรับ-ส่ง นายกรัฐมนตรี
เวียดนามเดินทางมาเยือนประเทศไทย
อย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล
ณ ลานจอด ทกท.๒ บน.๖
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ส.ค.๖๐