กรมทหารอากาศโยธิน
รักษาพระองค์
กรมปฏิบัติการพิเศษ
สหกรณ์ออมทรัพย์
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
ศูนย์การทหารอากาศโยธิน
กองดุริยางค์ทหารอากาศ
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
 
. ยุทธการกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์
. กำลังพลกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์
. ขนส่งกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์
. ธุรการกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์
. เทคโนโลยีสารสนเทศกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์
. ส่งกำลังบำรุงกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์
. สำนักงานข่าวกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์
. นิรภัยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์
. กองพันทหารต่อสู้อากาศยานที่ ๑ รักษาพระองค์
๑๐. กองพันทหารต่อสู้อากาศยานที่ ๒ รักษาพระองค์
๑๑. กองร้อยสนับสนุนกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์
 
 
 
 
 
พิธีอัญเชิญนพฏลสุวรรณฉัตรจากสนามกีฬาธูปะเตมีย์ไปยังพิพิธภัณฑ์ ณ สนามกีฬาธูปะฯ
ในวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๐
พิธีแนะนำตัวผู้บังคับบัญชาฯและมอบธงประจำหมวด ณ กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์
ในวันที่ ๑๒ ธ.ค. ๖๐
พิธีต้อนรับทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๐  ผลัดที่ ๒ ณ กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์
ในวันที่ ๑ ธ.ค. ๖๐
 
กิจกรรมวันทหารผ่านศึก ณ กรมทหารราบที่๑๑รักษาพระองค์
ในวันที่ ๓ ก.พ. ๖๑