. ยุทธการกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์
. กำลังพลกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์
. ขนส่งกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์
. ธุรการกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์
. เทคโนโลยีสารสนเทศกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์
. ส่งกำลังบำรุงกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์
. สำนักงานข่าวกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์
. นิรภัยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์
. กองพันทหารต่อสู้อากาศยานที่ ๑ รักษาพระองค์
๑๐. กองพันทหารต่อสู้อากาศยานที่ ๒ รักษาพระองค์
๑๑. กองร้อยสนับสนุนกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์
 
 
 
กรมทหารอากาศโยธิน
รักษาพระองค์
กรมปฏิบัติการพิเศษ
สหกรณ์ออมทรัพย์
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
ศูนย์การทหารอากาศโยธิน
กองดุริยางค์ทหารอากาศ
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
กองทหารเกียรติยศในพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา 
ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ในวันเสาร์ที่ ๑๒ ส.ค.๖๐
กองทหารเกียรติยศพิธีรับ-ส่ง นายกรัฐมนตรี
เวียดนามเดินทางมาเยือนประเทศไทย
อย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล
ณ ลานจอด ทกท.๒ บน.๖
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ส.ค.๖๐
กองทหารเกียรติยศพิธีต้อนรับ นางสาว Marise
Payne รมว. กห.เครือรัฐออสเตรเลีย
เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
ในฐานะแขกของ กห.
ณ ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม
ในวันพุธที่ ๒๓ ส.ค.๖๐
พิธีประดับยศข้าราชการ ณ กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์
ในวันพุธที่ ๓๐ ส.ค.๖๐
พิธีการฝึกอบรมโครงการฝึกวิชาชีพ ทหารกองประจำการ ประจำปี ๖๐ ณ กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์
ตั้งแต่วันที่ ๑๑-๑๔ ก.ย. ๖๐
พิธีตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๒ ตอนที่ ๒ ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๑ ณ กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์
ในวันอังคารที่ ๑๙ ก.ย. ๖๐
กิจกรรมปฎิบัตการ จิตวิทยา
ณ โรงเรียมัธยมนครรังสิต
วันที่ ๒๑ ก.ย.๖๐0
พิธีสวนสนามเทิดเกียรตินายทหารชั้นนายพล สังกัด
บก.ทท. ณ กองบัญชาการกองทัพไทย
ในวันจันทร์ที่ ๒๕ ก.ย.๖๐