. ยุทธการกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์
. กำลังพลกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์
. ขนส่งกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์
. ธุรการกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์
. เทคโนโลยีสารสนเทศกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์
. ส่งกำลังบำรุงกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์
. สำนักงานข่าวกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์
. นิรภัยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์
. กองพันทหารต่อสู้อากาศยานที่ ๑ รักษาพระองค์
๑๐. กองพันทหารต่อสู้อากาศยานที่ ๒ รักษาพระองค์
๑๑. กองร้อยสนับสนุนกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์
 
 
 
กรมทหารอากาศโยธิน
รักษาพระองค์
กรมปฏิบัติการพิเศษ
สหกรณ์ออมทรัพย์
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
ศูนย์การทหารอากาศโยธิน
กองดุริยางค์ทหารอากาศ
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
การฝึกยิงจรวดต่อสู้อากาศยานของกรม ตอ.รอ.อย.
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ บน.๕ จว.ประจวบคีรีขันธ์
ตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๒๖ พ.ค.๖๐
กองทหารเกียรติยศผสมสามเหล่าทัพ พิธีต้อนรับประธานเสนาธิการร่วม และคณะกรรมาธิการทหารกลางสาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ
ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย
อย่างเป็นทางการ
ในฐานะแขกของกองทัพไทย
ณ กองบัญชาการกองทัพไทย
ในวันที่ ๓๐ พ.ค.๖๐
พิธีแนะนำตัวผู้บังคับบัญชาและมอบธง
ประจำหมวดฝึก ใหกับทหารกองประจำการ
รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๑
ณ กรม ตอ.รอ.อย.
ในวันพุธที่ ๑๔ มิ.ย.๖๐
พิธีประดับเครื่องหมาย พระปรมาภิไธยย่อ ภปร.
ทหารกองประจำการรุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๑
กรม ตอ.รอ.อย.
ณ กรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์
ในวันพุธที่ ๑๙ มิ.ย.๖๐
การชี้แจงการตรวจสอบประเมิน และสาธิต
การปฏิบัติ กองทหารเกียรติยศ
ณ กรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์
ในวันจันทร์ที่ ๒๖ มิ.ย.๖๐
พิธีต้อนรับทหารกองประจำการ
ประจำปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๑
ณ กรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์
ในศุกร์ที่ ๓๐ มิ.ย.๖๐
การประกอบพิธีเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
ประจำปี ๖๐
ณ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน
ในเสาร์ที่ ๘ ก.ค.๖๐
กิจกรรมอบรมยาเสพติดให้กับทหาร
กองประจำการ รุ่นปี ๖๐ ผลัดที่ ๑
ณ กรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์

ในวัน ๑๓-๑๔ ก.ค.๖๐